Terugbetaling

Via de werkgever

Indien de werkgever een deel van het deelnamegeld terugbetaalt, bezorg je het formulier van de werkgever aan de verantwoordelijke. Dit wordt jullie na deelname zo spoedig mogelijk en ondertekend terugbezorgd.

Via de mutualiteit

De premies van de mutualiteiten zijn meestal voor jongeren tot 18 jaar. Normaal gezien vullen wij de documenten in en geven we jullie deze vlak na het kamp. Als ouder hoef je dan  enkel nog de ontbrekende gegevens in te vullen en het formulier aan jouw mutualiteit te bezorgen. Overzicht van de aangifteformulieren:

  • Christelijke Mutualiteit: 20 euro per kind per jaar (klik hier voor info en hier voor het formulier).
  • Socialistische Mutualiteit – Bond Moyson: 15 euro per kind per kalenderjaar (klik hier voor info en hier voor het formulier).
  • Liberale Mutualiteit: 2 euro per overnachting (klik hier voor info en hier voor het formulier).
  • Onafhankelijk Ziekenfonds: 5 euro per kampdag, met een max. van 10 kampdagen per jaar (klik hier voor info en hier voor het formulier).
  • Vlaams & Neutraal Ziekenfonds: 30 euro per kind per kalenderjaar (klik hier voor info en hier voor het formulier).
  • Partena: 40 euro per kind per kalenderjaar (klik hier voor info en hier voor het formulier)
  • Euromut: 2,50 euro per kampdag, met een max. van 10 kampdagen (klik hier voor info)

Via belastingaangifte

Sinds enkele jaren kunnen ouders via de belastingaangifte een terugbetaling aanvragen voor de opvang van kinderen bij jeugdverenigingen. In het vak vak VII code 1384-71 kan men het weekend- en kampgeld voor jouw kind onder de 12 jaar inbrengen en dus fiscaal aftrekken. Wie mee was op het kamp in 2013 ontvangt rond maart 2014 een fiscaal attest. Per opvangdag en per kind mag het bedrag niet hoger zijn dan 11,20 euro. Bv. Kamp van 5 dagen: fiscaal aftrekbaar voor 56 € (= 5 dagen x 11,20 euro)

Enkele regels op een rij:

Page 1 of 2 | Next page