Terugbetaling

Via de werkgever
Indien de werkgever een deel van het deelnamegeld terugbetaalt, bezorg je het formulier van de werkgever aan de verantwoordelijke. Dit wordt jullie na deelname zo spoedig mogelijk en ondertekend terugbezorgd.

Via de mutualiteit
De premies van de mutualiteiten zijn meestal voor jongeren tot 18 jaar. Normaal gezien vullen wij de documenten in en geven we jullie deze vlak na het kamp. Als ouder hoef je dan  enkel nog de ontbrekende gegevens in te vullen en het formulier aan jouw mutualiteit te bezorgen. Overzicht van de aangifteformulieren:

 • Christelijke Mutualiteit: 20 euro per kind per jaar (klik hier voor info en hier voor het formulier).
 • Socialistische Mutualiteit – Bond Moyson: 15 euro per kind per kalenderjaar (klik hier voor info en hier voor het formulier).
 • Liberale Mutualiteit: 2 euro per overnachting (klik hier voor info en hier voor het formulier).
 • Onafhankelijk Ziekenfonds: 5 euro per kampdag, met een max. van 10 kampdagen per jaar (klik hier voor info en hier voor het formulier).
 • Vlaams & Neutraal Ziekenfonds: 30 euro per kind per kalenderjaar (klik hier voor info en hier voor het formulier).
 • Partena: 40 euro per kind per kalenderjaar (klik hier voor info en hier voor het formulier)
 • Euromut: 2,50 euro per kampdag, met een max. van 10 kampdagen (klik hier voor info)

Via belastingaangifte
Sinds enkele jaren kunnen ouders via de belastingaangifte een terugbetaling aanvragen voor de opvang van kinderen bij jeugdverenigingen. In het vak vak VII code 1384-71 kan men het weekend- en kampgeld voor jouw kind onder de 12 jaar inbrengen en dus fiscaal aftrekken. Wie mee was op het kamp in 2013 ontvangt rond maart 2014 een fiscaal attest. Per opvangdag en per kind mag het bedrag niet hoger zijn dan 11,20 euro. Bv. Kamp van 5 dagen: fiscaal aftrekbaar voor 56 € (= 5 dagen x 11,20 euro)

Enkele regels op een rij:

 • Enkel geldig voor kinderen onder de 12 jaar tijdens de periode van het kamp.
 • U kan deze kosten enkel aftrekken voor kinderen die je fiscaal ten laste hebt.
 • Het gaat over het aanslagjaar 2013 (1 januari – 31 december), wat dus niet samenvalt met een werkjaar van Jeugd Rode Kruis Destelbergen.
 • U hoort noch bij een papieren aangifte noch bij tax-on-web het fiscaal attest dat u van ons kreeg mee op te sturen. Wel hoor je dit bewijsstuk ter beschikking te houden van de administratie.
 • Betekent een fiscaal attest van 50 euro dat ik 50 euro minder personenbelastingen moet betalen? Zeker niet! Het gaat over een vermindering van je belastbaar inkomen. Pervers effect: wie veel verdient, kan zo meer aftrekken. Wie geen inkomen had in 2012, kan niets aftrekken.
 • De fameuze rubriek heet ‘kinderopvang’. Als Jeugd Rode Kruis groep appreciëren we dat de overheid jeugdwerk betaalbaar wil houden, maar willen we ons uitdrukkelijk distantiëren van de term ‘kinderopvang’. Jeugdverenigingen horen meer te zijn dan dat.

Op pagina 69 van de toelichting bij het invullen van uw personenbelastingen (deel 1) vindt u de officiële uitleg onder het hoofdstukje Aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar. Voor de liefhebbers is dit de link naar andere officiële informatie hierover…