Takwerking

Alle kinderen en jongeren van 6 t.e.m. 16 jaar brengen het kamp door op dezelfde locatie. Sommige activiteiten zullen gezamenlijk zijn (m.a.w. 6 t.e.m. 16 jaar), maar voor de meeste activiteiten zal de groep in twee delen verdeeld worden. De indeling van de groepen zal bepaald worden naargelang de inschrijvingen. De leeftijd speelt hierbij een rol, maar ook andere factoren zoals vrienden, ontwikkeling,… Voor alle duidelijkheid: de groepsindeling zal dus niet dezelfde zijn als die van de activiteiten doorheen het jaar (nl. Yoppi’s en Wako’s).

De jongste groep kan zich uitleven in spelactiviteiten die onder meer gebaseerd zijn op beweging, fantasie en expressie. In de oudere groep is er ruimte voor eigen ideeën, opvattingen, avontuur en zichzelf.