Annulatie

Opzegging door de deelnemer
Elke annulering, om welke reden ook, dient SCHRIFTELIJK (per post of via e-mail) te gebeuren. De annuleringskost wordt berekend op basis van de poststempel of de verzenddatum van het e-mailbericht.

  • Annulering meer dan 30 kalenderdagen voor aanvang: 15 EUR (administratiekost)
  • Annulering op minder dan 30 en meer dan 14 kalenderdagen: 15 EUR (administratiekost) + 50% van het deelnamegeld (annuleringskost)
  • Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang wordt het volledige deelnamegeld ingehouden of aangerekend.
  • Wie niet annuleert en niet komt opdagen wordt eveneens het volledige deelnamegeld ingehouden of aangerekend.

Wie overmacht kan aantonen (hospitalisatie, overlijden van een naast familielid, …), bv. door middel van een doktersattest, krijgt het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald.

OPGELET: Deze voorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving!

Opzegging door JRK
Bij onvoldoende inschrijvingen kan JRK zich genoodzaakt zien een weekend of kamp te annuleren. Je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht ten laatste 14 dagen voor aanvang. Uiteraard storten we in dat geval het volledige deelnamegeld terug.