Takwerking

Kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar kunnen als lid bij ons terecht. Daarna kunnen de leden eventueel doorgroeien tot leiding (zie rubriek leiding worden).
We delen de kinderen op in 2 groepen naargelang hun niveau.                                    We spreken van:

 

Yoppi’s [uitgesproken als joppies*]:
Hier kunnen de jongste leden zich uitleven in spelactiviteiten die gebaseerd zijn op fantasie en expressie. Want kinderlijke fantasie en expressie is goud waard, daarom koesteren we het in onze werking!

Wako’s [uitgesproken als wakkoos*]:
In deze groep is er ruimte voor eigen ideeën, opvattingen, avontuur en zichzelf.

* Wij kozen voor typfouten in onze groepsnamen, om nog eens te benadrukken dat alles en iedereen helemaal niet perfect hoeft te zijn in onze werking. Iedereen hoort erbij, op zijn/haar manier en we leggen de nadruk op de mogelijkheden en krachten van kinderen en jongeren! Samen leren en samen groeien, daar gaan we voor!