Algemeen

Wat?
We zijn een jeugdbeweging, net zoals een scouts of chiro, die activiteiten organiseert voor jong en oud. Naast deze alledaagse activiteiten proberen we ervoor te zorgen dat we minstens één keer per jaar een activiteit organiseren rond één van de actieterreinen waar het Rode Kruis voor staat zoals eerste hulp, sociale werking, internationale samenwerking, hulpverlening of bloed geven én één activiteit rond een maatschappelijk thema (armoede, pesten, duurzaamheid, inclusie, …).

Wanneer?

We organiseren 2 maal per maand een activiteit op zaterdag tussen 14u en 17u.

Waar?
De activiteiten gaan door in ons eigen lokaal (Kouterstraat 129, 9070 Destelbergen), tenzij anders vermeld.

Inschrijving
Jeugd Rode Kruis is een jeugdvereniging die probeert om alles kosteloos te organiseren, zodat iedereen bij ons terecht kan. Op nationaal niveau heeft men dan ook beslist om geen lidgeld te vragen aan ouders. Wij vragen enkel een kleine vergoeding van € 15 per lid voor het drankje en vieruurtje, het boekje (zie verder), en alle nodige documenten van onze werking. Deze vergoeding wordt aan de (tak)verantwoordelijke betaald tijdens het huisbezoek.

Elke ouder dient per kind een inschrijvingsfiche in te vullen. Voor nieuwe leden is een voorlopige inschrijvingsfiche voorzien die verplicht is in te vullen bij aanvang van de eerste 3 keer dat hij/zij kennis maakt met onze werking. Dit  laatste is uiteraard zonder verdere verplichtingen/binding, maar louter voor de verzekering en in geval van nood.

Gesprek
De (tak)verantwoordelijke komt samen met één van de leiding langs op huisbezoek. Bij  de nieuwe leden gebeurt dit, eens ze 3 keer naar onze werking geweest zijn. Tijdens het huisbezoek is het mogelijk jouw kind(eren) in te schrijven, de gegevensfiche in te vullen, de onkostenvergoeding te betalen,… Eventueel kunnen bestellingen voor het uniform dan ook meegeven worden. Tijdens deze huisbezoeken is er ook tijd voor een korte babbel om elkaar beter te leren kennen en zodat de ouders weten wie de leiding is van hun kind.