Jeugdbeweging

 

 

JRK Destelbergen is een jeugdbeweging, net zoals een scouts of chiro, die activiteiten organiseert voor jong en oud. Naast deze alledaagse activiteiten proberen we ervoor te zorgen dat we minstens één keer per jaar een activiteit organiseren rond één van de actieterreinen het Rode Kruis voor staat zoals eerste hulp, sociale werking, internationale samenwerking, hulpverlening of bloed geven én één activiteit rond een maatschappelijk thema (armoede, pesten, duurzaamheid, inclusie, …).

We organiseren 2 maal per maand een activiteit op zaterdag tussen 14u en 17u. De activiteiten gaan door in ons eigen lokaal ( Kouterstraat 129,9070 Destelbergen), tenzij anders vermeld.

Algemeen

We organiseren per groep een activiteit op zaterdag tussen 14u en 17u. Hier vind je alle activiteiten op een rij;  http://www.jrkdestelbergen.be/kalender/

Gesprek 

De ( tak) verantwoordelijke komt langs samen met één van de leiding op huisbezoek. Bij de nieuwe leden gebeurt dit eens,  ze 3 keer naar onze werking zijn geweest. Tijdens het huisbezoek is het mogelijk om jouw kind(eren) in te schrijven, de gegevensfiche in te vullen, de onkostenvergoeding te betalen,…. Eventueel kunnen bestellingen voor het uniform dan ook worden meegegeven. Tijdens deze huisbezoeken is er ook tijd voor een babbel om elkaar beter te leren kennen en zodat de ouders weten wie de leiding is van hun kind.