Inschrijven en betaling

INSCHRIJVING WEEKEND


Inschrijven voor het weekend kan door een mail te sturen naar yoppi.jrk@gmail.com VOOR maandag 15/02/2016. Pas als ook de som van 25 EUR overgeschreven is op onze rekening (BE82-0016-5512-7568 met vermelding van naam en voornaam), is uw zoon of dochter definitief ingeschreven.

Na betaling van 25 EUR is de inschrijving definitief en ben je dus ook gebonden aan de annulatievoorwaarden. De gegevens en verdere informatie dienen jullie niet opnieuw door te geven, we maken hiervoor gebruik van de eerder ingevulde informatiefiche. Wijzigingen (bv. nieuw adres, nieuwe gsmnr, medicatie,…) dienen tijdig en schriftelijk meegedeeld te worden.

INSCHRIJVING KAMP

Inschrijven voor het kamp kan door een mail te sturen naar jrkdestelbergen@gmail.com VOOR zondag 5/06/2016. Pas als ook de som van 100 EUR overgeschreven is op onze rekening (BE82-0016-5512-7568 met vermelding van naam en voornaam), is uw zoon of dochter definitief ingeschreven.

Na betaling van 100 EUR is de inschrijving definitief en ben je dus ook gebonden aan de annulatievoorwaarden. De gegevens en verdere informatie dienen jullie niet opnieuw door te geven, we maken hiervoor gebruik van de eerder ingevulde informatiefiche. Wijzigingen (bv. nieuw adres, nieuwe gsmnr, medicatie,…) dienen tijdig en schriftelijk meegedeeld te worden.

 

Niet-leden
Inschrijven voor het kamp kan door een mail te sturen naar jrkdestelbergen@gmail.com VOOR zondag 5/06/2016. Gelieve hierbij de naam, geboortedatum van het kind en jullie adres te vermelden zodat we verdere informatie kunnen opsturen met de post (nl. informatiefiche, betalingsvoorwaarden, uitnodiging infoavond,…).

Pas als ook de som van 100 EUR overgeschreven is op onze rekening (BE82-0016-5512-7568 met vermelding van naam en voornaam), is uw zoon of dochter definitief ingeschreven.

Na ontvangst van de ingevulde informatiefiche (t.a.v. Jeugd Rode Kruis Destelbergen, Kouterstraat 129, 9070 Destelbergen) en de betaling van 100 EUR is de inschrijving definitief. Vanaf dan ben je dus ook gebonden aan de annulatievoorwaarden.

OPGELET: Wij raden u aan niet te lang te wachten met uw inschrijving. Zo verkleint u de kans dat het kamp volzet is.

MEDICATIE EN MEDISCHE FICHE
De medische gegevens van de deelnemer maken bij ons deel uit van de informatiefiche en moeten volledig en correct worden ingevuld. Specifieke zorgen kunnen eventueel op een afzonderlijk blad toegevoegd worden. Jeugd Rode Kruis Destelbergen respecteert het medisch geheim en gaat discreet om met deze gegevens. Indien tijdens het weekend of kamp wordt vastgesteld dat de informatiefiche niet correct werd ingevuld en/of dat specifieke medische gegevens ontbreken, behoudt JRK zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan het weekend of kamp. Het inschrijvingsgeld wordt in dat geval ingehouden. De deelnemer kan geen recht op terugbetaling laten gelden.

BELANGRIJK! Indien de leiding op aanvraag van ouders toeziet op het gebruik van medicatie door minderjarigen (denk maar aan antibiotica, medicatie ADHD,…), zal een voorschrift van een arts steeds een vereiste zijn. Het doktersvoorschrift toont immers aan dat we louter toezien op het uitvoeren van een behandeling die door een arts voorgeschreven is. Ouders dienen hiertoe een kopie van het voorschrift te nieten aan de informatiefiche of te bezorgen aan de verantwoordelijke. Documenten zonder handtekening of zonder stempel van een arts worden als ongeldig beschouwd.

BETALING

Ouders kunnen ervoor kiezen het bedrag in één keer te betalen: in dat geval kan men 100 EUR overschrijven op het rekeningnummer BE82-0016-5512-7568 met volgende vermelding: Kamp + naam en achternaam deelnemer (bv. Kamp Bo Van Daele)

Maakt u graag gebruik van een spreidingsplan? Neem dan contact op met Sara Van Brussel (jrkdestelbergen@gmail.com). Samen wordt dan bekeken hoe de kosten gespreid zullen worden.

Let op, zolang u niet (deels) betaald heeft, is de inschrijving niet definitief en behoudt JRK zich het recht om deze plaats aan een andere persoon ter beschikking te stellen. Indien het volledige bedrag niet betaald is 3 weken voordat het weekend of kamp van start gaat, behoudt JRK zich het recht de deelnemer niet toe te laten deel te nemen.

Bij een weekend of kamp is meestal alles inbegrepen. Alle maaltijden, voldoende ontspanningsactiviteiten, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en alle uitstappen ter plaatse. Niet inbegrepen in de prijs zijn vervoer van en naar de kampplaats (kinderen worden afgezet en opgehaald door ouders).

Indien ouders niet over bepaalde zaken beschikken, stelt JRK materiaal beschikbaar dat gebruikt kan worden tijdens een weekend of een kamp (bv. matras of slaapzak).

INFOAVOND

Zaterdagavond 28/05/2016 is er een infoavond gepland voor het kamp. Daar wordt nog wat extra uitleg gegeven over praktische zaken, worden enkele foto’s van de kampplaats getoond en kan u naar hartenlust vragen stellen. Hou deze datum dus zeker vrij!