Nationaliteit en cultuur

Dit deel van de site is momenteel nog in opbouw. Wij trachten deze informatie zo spoedig mogelijk online te plaatsen. Voor info kan je ons steeds contacteren via mail nl. jeugd@destelbergen.rodekruis.be. Bedankt voor uw begrip!

“Mogen moslimmeisjes een hoofddoek dragen in een scoutsbeweging? Hoe zit het met het alcoholbeleid? Moeten jongens en meisjes in dezelfde kamer slapen? Dat zijn allemaal zaken waar ouders van allochtone jongeren zich mee bezig houden en vaak ook de elementen waardoor ze hun kinderen liever thuis houden,” zegt Ouaamari

Mijn kind spreekt geen Nederlands (My child doesn’t speak Dutch – Mon enfant ne parle pas néerlandais)

Andere ouders of kinderen zullen racistisch reageren of opmerkingen geven
Mijn kinderen zullen niet aanvaard worden

“Ik heb gehoord  dat ze daar alcohol drinken en ik doe dat niet omwille van mijn geloof.”

“Wij brengen het weekend door onder gezin en familie. Dat gaat nu eenmaal voor op de jeugdbeweging.”

“Ik ben niet graag het enigste lid met een andere nationaliteit of geloofsovertuiging”

“Aanwezigheid van allochtone leiding zorgt voor vertrouwen”

“Wij kunnen niet meegaan op kamp in de zomervakantie, daar wij in die periode familie in het land van herkomst bezoeken.”

Mijn kind mag enkel halalvlees of vleesvervangende maaltijden eten

Mijn kinderen mogen niet op een gemengde kamer slapen vanuit ons geloof

Mijn dochter draagt een hoofddoek

Mijn kind gaat niet naar de kerk

“Ik denk dat ze daar spelletjes doen en die gaan op weg en zo op uitstap. Dat weet ik. Ik weet niet wat ze allemaal doen, maar het schijnt dat het daar plezant is.” [Theis UGent: Allochtonen en de jeugdbeweging van Nathalie De Jans]