Algemeen

Missie
Jeugd Rode Kruis (JRK) zet zich in om de bereidheid en vaardigheden tot helpen bij kinderen en jongeren te stimuleren, werkt aan de gezondheid en menselijke waardigheid, ijvert voor verdraagzaamheid en komt op voor de meest kwetsbaren via vorming, informatie en actie.
Visie
Jeugd Rode Kruis (JRK) zet zich in om een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden onder de vorm van activiteiten, daguitstappen, weekends, kampen en eerste hulp vormingen, om de Rode Kruis gedachte dichter te brengen bij de kinderen en jongeren en in te spelen op nieuwe lokale en maatschappelijke noden met, door en voor kinderen en jongeren.

Waarden
(Jeugd) Rode Kruis gaat uit van volgende 7 fundamentele beginselen:

  • Menselijkheid: dit is de drijfveer van alle handelen.
  • Onpartijdigheid: raciale verschillen, overtuiging, sociale klasse of nationaliteit spelen geen rol voor ons. Jeugd Rode Kruis is er voor iedereen, inclusief kinderen met een zorgbehoefte.
  • Neutraliteit: we mengen ons niet in publieke debatten die politiek, raciaal, religieus of ideologisch gekleurd zijn zodat de jeugd in alle omstandigheden vertrouwen kan bewaren in onze werking.
  • Onafhankelijkheid: we bepalen zelf ons beleid, maken zelf onze keuzes en zoeken zelf onze financiële bronnen.
  • Vrijwilligheid: onze werking steunt op inzet van vrijwilligers. We streven geen financiële winst na.
  • Eenheid: alle JRK’ers scharen zich achter dezelfde beginselen en delen dezelfde missie en visie.
  • Universaliteit: wereldwijd scharen zusterverenigingen van (Jeugd) Rode Kruis zich achter dezelfde fundamentele beginselen.
Doelgroep

De doelgroep van Jeugd Rode Kruis wordt gedefinieerd als iedereen tussen de 6 en 35 jaar. Meer specifiek trachten we in JRK Destelbergen ook kinderen waarvan de ouders financiële problemen hebben, die leven in een moeilijke thuissituatie, die een andere nationaliteit hebben of een beperking hebben te bereiken.